En els següents enllaços tendreu accès a les llistes provisionals d'admissió a batxillerat(basta clicar sobre el text de cada llista):

Llistes definitives de primera opció.

Llistes definitives de segona opció.

Mantenim l'enllaç a:

Llistes provisionals de procés ordinari pendent de setembre.