Els dies 2 i 3 de setembre es faran els exàmens de recuperació extraordinaris (vegeu calendari).

 

ESO i Batxillerat:

Dimecres dia 4 de setembre els alumnes de 4t d'ESO podreu recollir les notes a les 10:00 hores al vestíbul de l'edifici A.  Inici del període de reclamacions (48 h) i de matrícula per al curs vinent.

Dijous dia 5 de setembre, la resta d'alumnes d'ESO i els alumnes de 1r de batxillerat podreu recollir les notes a les 10 hores al vestíbul de l'edifici A.  Inici del període de reclamacions (48h).  Inici del període de matrícula dels alumnes de Batxillerat per al curs vinent.

Divendres dia 6 de setembre, matrícula per als alumnes d'ESO, de 9 a 13 hores.  A les 11:00 hores, resolució de les reclamacions (els que n'hagin presentat) i, si escau, lliurament del nou certificat de qualificacions (alumnes de 4t d'ESO).

Dilluns 9 de setembre, a les 11:00 hores, resolució de les reclamacions (les que s'hagin presentat) i, si escau, lliurament del nou certificat de qualificacions.

 

Dimecres dia 11 de setembre:

  

 

Formació Professional:

Els alumnes que heu de fer un primer curs de FP estau sotmesos al procés d'admissió.

Dia 6 podreu recollir les notes a les 10:00 hores al vestíbul de l'edifici A.   Inici del període de reclamacions (48h).

dia 9 de setembre:  Inici del període de matrícula per al alumnes que ja cursen FP a l'IES Llucmajor.

Dia 10 de setembre, a les 11:00 hores, resolució de les reclamacions de FP (les que s'hagin presentat) i, si escau, lliurament del nou certificat de qualificacions.  Matrícula per al curs vinent.

Dia 23 de setembre:  Inici de les activitats lectives, de 8 a 14 hores.