S'han publicat les llistes provisionals de Grau Mitjà de semtembre.

No hi ha res a publicar de Grau Superior.