Baremació de professors per impartir el curs ADG308 - Activitats de gestiò administrativa:

Els aspirants teniu 5 dies hàbils des del divendres 12 de gener per presentar al·legacions a la secretaria del centre.

BAREM GRAVACIÓ DADES 5098 relació de candidats enviats i barem selecció IES LLUCMAJOR

BAREM REGISTRES COMPTABLES Full de relació de candidats enviats i barem selecció IES LLUCMAJOR 5206.ods