Les mobilitats que es varen iniciar durant el darrer trimestre del curs escolar 2017/2018 han concluït i han estat valorades com a molt exitoses.
Gràcies als tutors de Formació en Centres de Treball, empreses d'acollida, família - casa d'acollida, alumnat, equip directiu, famílies, coordinadors,  ... per fer-ho possible!