CONSELL ESCOLAR

 Ricard Fernández de Heredia Cañellas (director)

Juan José Pérez Pons (cap d'estudis)

Jaume Monreal Garcies (secretari)

Maria Francisca Adrover Garau (professora)

Josep Garí Llompart (professor)

Bàrbara Maria Verdera Antich (professora)

Maria Teresa Luna Prohens (professora)

Antoni Server Manresa (professor)

Gabriel Sorell Janer (professor)

Benet Llompart Suau (president AMPA)

Guillem Crespí Jaume (AMPA)

Catalina Purxet Coll (AMPA)

Joana Aina Salvà Pons (alumna)

Jaume Mut Sbert (alumne)

Artur Matas Fuster (alumne)

Caterina Noguera (personal no docent)

Maria Barceló Calviño (Ajuntament de Llucmajor)

Margalida Garcias Simon (Aj. d'Algaida)