Alumne fent Fct del cicle de grau mitjà de gestió admva on ja fan feina dues ex alumnes nostres.. Empresa: hotel Nàutic.alumne en FCT

Maria Coloma, professora i tutora del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa visitant a una de les empreses on realitzen la Formació en Centres de Treball un alumne seu.

Gestoria Planells. Ses Cadenes. Curs 2016/2017empresa FCT

Maria Coloma, professora i tutora del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa visitant a una de les empreses on realitzen la Formació en Centres de Treball un alumne seu.

Gestoria Planells. Ses Cadenes. Curs 2016/2017