Activitat feta amb alumnes de gestió administrativa de segon curs i amb alumnes d'administració i finances de segon curs i els professors de productes financers i tresoreria i el director de la Banca March de Llucmajor.  Dia 06/10/17