Presentació de les millores al sistema energètic elèctric al IES. LLucmajor.