Pla de millora de les instal·lacions elèctriques i estalvi energètic 2014-2016

http://es.slideshare.net/SebastinAdroverBarce/projecte-millora-energetica