Aplicació didàctica del RodaMots

Durant el curs hen treballat un mot cada dia fins a la participació a l'Enigmot de RodaMots.

Els alumnes de 1r d'ESO endevinaren l'enigma. Ens han regalat llibres molt interessants i ens han felicitat a la seva web. Visitau la seva pàgina