La UIB a fet públic avui la següent informació:
  1. Per a la PBAU de l'any 2019, els alumnes es podran examinar al bloc d'admissió com a segona llengua estrangera de les matèries d'Alemany II i de Francès II. 
  2. S'han introduït per a aquestes matèries de llengua estrangera els paràmetres de ponderació per a l'any acadèmic 2019-20 a una sèrie de graus. 
  3. S'ha revisat tota la taula dels paràmetres de ponderació a efectes de l'admissió per a l'any acadèmic 2020-21.
Podeu consultar aquests canvis a la web http://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres/