Equip Directiu IES LLUCMAJOR

Director/a

RICARD FERNÀNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS

Secretari

JAUME MONREAL GARCIES

Cap d'estudis

JUAN JOSÉ PÉREZ PONS

Cap d'estudis adjunt

MIQUEL SASTRE GÓMEZ (FP)

MARIA TERESA LUNA PROHENS (d'ESO i FP Bàsica)

CATERINA MAS FERRÀ (Batxillerat)