RECICLATGE LLIBRES CURS 16-17

Benvolguts pares i alumnes, vos informam que al proper curs continuarem amb el reciclatge de llibres de text.

El seu funcionament és molt senzill:

a) Els tutors informen als alumnes de l'interès que té aquesta actuació en termes de solidaritat i sostenibilitat, i els anima a participar-hi.

b) Acabades les classes, l'alumne col·laborador lliura en una bossa, que deixa en Consergeria, el conjunt de llibres que ja no necessitarà i hi afegeix les seves dades (nom, llinatges i curs).

c) L'alumne que dona els llibres té prioritat per rebre un altre lot de llibres en préstec.

d) Els alumnes que enguany han disposat de llibres en préstec han de retornar-los a Consergeria.

e) En començar el curs, el professor encarregat lliurarà els lots de llibres als alumnes que ho sol·licitin segons l'ordre d'arribada (es respectaran sempre els alumnes que entren dins l'apartat 3) i fins el moment que s'esgotin les existències.

Professor encarregat, Enrique del Río