Publicació llistes aptes i no aptes de la Prova d'accés a Cicles formatius de Grau Superior, modalitat Humanitats i Ciències Socials. Enllaç.