Publicació llistes aptes i no aptes de la Prova d'accés a Cicles formatius de Grau Superior, modalitat Humanitats i Ciències Socials. Enllaç.

Per consultar al llisctat, clicau AQUÍ.

Data i horari de la prova:

  1. La prova d’accés a cicles formatius de grau superior tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig de 2018.

  2. És un requisit imprescindible que les persones amb l’exempció condicionada de la part específica establerta en l’article 6.5 f d’aquestes instruccions, el primer dia de la prova abans d’entrar a examinar-se, lliurin a la comissió avaluadora el certificat d’expedient acadèmic emès pel centre educatiu on l’alumne està cursant el cicle formatiu de grau mitjà que acredita que el mòdul de Formació en centres de treball és l’únic pendent per obtenir el títol de tècnic.

  3. L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

  1. Dia 9 de maig de 2018:

  • 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.

  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).

  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

  1. Dia 10 de maig de 2018:

  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

 

  1. S’ha de trametre una còpia compulsada de l’acta de constitució de la comissió a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, al més tard, el 31 de maig de 2018.