Presentació batxillerat artístic

https://prezi.com/cxxgt4p8dchw/visca-la-creativitat/

    Batxillerat artístic
  1r curs (32h.)    2n curs (32h.) curs
  Matèries generals   Matèries generals
Filosofia  3 h.  Història d'Espanya  3 h.

Llengua catalana i

literatura I

 2,5 h. Llengua catalana i literatura II  3 h.
Llengua castellana i literatura I  2,5 h. Llengua castellana i literatura II  3 h.
Anglès I  3 h. Anglès II  3 h.
Educació física  2 h.    
Matèria de modalitat Matèria de modalitat
Fonaments de l'art I 4 h. Fonaments de l'art II 4 h.
Matèries d'opció (Triau-ne dues)
 

 Matèries d'opció      (Triau-ne dues)

 
Cultura audivisual I 4 h. Cultura audiovisual II  4 h.
Història del món contemporani 4 h. Disseny  4 h. 
Literatura universal 4 h.  Arts escèniques  4 h.

Materies específiques

(Triau-ne dues)

 

 Materies específiques

(Triau-ne dues)

 
Dibuix artístic I  3 h. Història de la Filosofia  4 h.
Anatomia aplicada  3 h.  Fonaments d'administració i gestió.  4 h.
Cultura científica  3 h.  Psicologia  4 h.
Tecnologia industrial I  3 h.  Tecnologia industrial II  4 h.
TIC I  3 h.  TIC II  4 h.
Cultura audiovisual I  3 h.  Cultura audiovisual II  4 h.
Alemany I  3 h.  Alemany II  4 h.
Francès I  3 h.  Francès II  4 h.
Religió  3 h.  Tècniques Graficoplàstiques  4 h
Volum  3 h. Història de la Música i la Dança  4 h
Llenguatge i pràctica musical  3 h. Dibuix Artísstic II  4 h