Batxillerat científic
  1r curs (32h.)    2n curs (32h.) 
  Matèries generals   Matèries generals
Filosofia  3 h.  Història d'Espanya  3 h.
Llengua catalana i literatura I  2,5 h. Llengua catalana i literatura II  3 h.
Llengua castellana i literatura I  2,5 h. Llengua castellana i literatura II  3 h.
Anglès I  3 h. Anglès II  3 h.
Educació física  2 h. Història de la Filosofia  3 h
Matèria de modalitat Matèria de modalitat
Matemàtiques I 4 h Matemàtiques II  4 h

 Matèries d'opció

(Triau-ne dues)

 

 Matèries d'opció

(Triau-ne dues)

 
Biologia i Geologia 4 h. Biologia  4 h.
Dibuix Técnic I 4 h. Dibuix Tècnic II  4 h
Física i Química 4 h. Fisica  4 h
    Química  4 h
    Geologia  4 h.

Materies específiques

(Triau-ne dues)

 

 Materies específiques

(Triau-ne una)

 
Dibuix artístic I  3 h. Francès II  4 h.
Anatomia aplicada  3 h.  Fonaments d'administració i gestió.  4 h.
Cultura científica  3 h.  Psicologia  4 h.
Tecnologia industrial I  3 h. Tecnologia industrial II  4 h.
TIC I  3 h.  TIC II  4 h.
Cultura audiovisual I  3 h.  Cultura audiovisual II  4 h.
Alemany I  3 h.  Alemany II  4 h.
Francès I  3 h. Técniques Graficoplàstiques  4 h
Religió  3 h. Història de la Música i la Dança  4 h
Volum  3 h.  Dibuix artístic II  4 h
Llenguatge i pràctica musical  3 h.